Benja Pala
เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว Sanden Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้มอบสิทธิ์การเป็นผู้แทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ SANDEN ในประเทศไทย ให้แก่ บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการทำการตลาดเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของ SANDEN จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถยนต์และบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
เบญจพละ
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2549-2550 บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และได้ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ SANDEN จึงมอบหมายให้ บริษัท เบญจพละ จำกัด ถือสิทธิ์การเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SANDEN ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการแทน
เบญจพละ
บริษัท เบญจพละ จำกัด ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SANDEN นับจากนั้นเป็นต้นมา โดยนำเข้าโดยตรงจากโรงงานของ SANDEN ในญี่ปุ่นและสิงคโปร์

เกี่ยวกับเรา

เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว Sanden Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้มอบสิทธิ์การเป็นผู้แทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ SANDEN ในประเทศไทย ให้แก่ บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการทำการตลาดเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของ SANDEN จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถยนต์และบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2549-2550 บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และได้ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ SANDEN จึงมอบหมายให้ บริษัท เบญจพละ จำกัด ถือสิทธิ์การเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SANDEN ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการแทน

DISCOVER MORE

สินค้านำเข้าของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์บริษัทเบญจพละ งดรับประกันหากสติ๊กเกอร์นี้ฉีกขาด